Breu història d'Avancem Junts

L'Associació Avancem junts treballa per la inclusió de les persones amb Trastorns de l'Espectre Autista (d'ara endavant, TEA). És una associació nascuda l'any 2014, per iniciativa d'un col·lectiu de pares i mares del Baix Penedès, amb la idea de defensar els drets dels nostres fills i filles, donar resposta a les necessitats de les famílies de persones amb TEA, impulsar serveis especialitzats a la comarca del Baix Penedès i sensibilitzar el conjunt de la societat catalana sobre la realitat de l'autisme.

La missió de l'associació és defensar els drets i la dignitat de les persones amb TEA per tal d'impulsar serveis que puguin garantir la seva inclusió escolar, laboral i social així com millorar la seva qualitat de vida i la de les seves famílies.

Estem convençuts que impulsant projectes que fomentin la inclusió de persones TEA, ens permetrà avançar en millorar la resposta que la nostra societat dóna a aquest col·lectiu i proporcionar a les famílies un suport i un acompanyament de qualitat.

Què fem?

Des de l'Associació Avancem junts volem desenvolupar un model de suport focalitzat sobretot en el temps de lleure, que superi els tradicionals conceptes d'atenció i cura, i que incorpori com a eix fonamental la capacitació de les persones amb TEA per tal d'assolir la màxima inclusió social, benestar i qualitat de vida.

Objectiu general

Facilitar espais d'oci i lleure que permetin a les famílies de les persones amb TEA i a les persones amb TEA, disposar d'unes hores de descans, en diferents períodes de l'any.

Objectius específics

 • Que les famílies disposin de temps per a descansar de la cura i atenció constant del seu fill/a amb TEA.
 • Que les persones amb TEA disposin d'activitats d'oci de lleure adaptades a les seves necessitats, preferències i adaptades a la seva edat cronològica.
 • Facilitar a les persones amb TEA la seva relació en l'entorn comunitari.
 • Col·laborar en la promoció de l'acceptació de la diversitat per part de la resta de la societat.
 • Trencar mites i estereotips sobre les capacitats de les persones amb autisme.
 • Fomentar la qualitat de vida de les persones amb autisme i la de les seves famílies.
 • Promoure la inclusió social dels infants i joves amb TEA.
 • Facilitar hores de descans a les persones amb TEA.
 • En el cas dels Nadals Avancem junts, conciliar vida laboral i familiar.

 

Què és el TEA (Trastorn de l'espectre autista)?

El TEA és un trastorn d'origen neurològic. En l'actualitat no té cura, i se'n desconeixen encara les causes exactes, tot i que s'està veient darrerament un factor important genètic. Les persones amb TEA presenten dificultats en major o menor mesura en les àrees de comunicació i llenguatge, comprensió de les relacions socials, interessos restringits i percepció sensorial alterada.

La prevalença se situa amb 1 de cada 100 naixements a Europa (Autisme-Europe, 2015). Tot i l'elevat índex de prevalença i els avenços en el diagnòstic i atenció, existeix encara un alt desconeixement sobre el trastorn per gran part de la societat i professionals de diversos àmbits.

A més cal tenir en compte, que d'acord als últims estudis epidemiològics en d'altres països, aquest índex, lluny d'estancar-se o disminuir, creix de forma constant. No parlem doncs, d'un trastorn infreqüent ni d'una malaltia rara.

El TEA és més habitual en la població pediàtrica que el càncer, la diabetis, l'espina bífida o la síndrome de Down. Aquesta situació d'alt índex de prevalença, conviuencara amb un gran desconeixement sobre el trastorn per part de la societat en general i també dels professionals dels sistemes de salut, d'educació i dels propis serveis socials. Sobre les persones amb TEA es mantenen tota una sèrie de falsos mites i estigmes que cal trencar, a partir d'uns bons serveis d'informació i formació.

 
Si et fas usuari o usuària, podràs gaudir dels diferents serveis.

NOTA: Mentre duri la pandèmia COVID_19 no fem pagar cap quota als usuaris ni a les usuàries. Tot i així, seràs benvingut/da si necessites qualsevol del nostre servei.


 • Granja Social
 • Club Social
 • Sortides a espais culturals 
 • Suport en les extraescolars
 • Autisme a tot ritme 
 • Sensibilització, informació entorn el TEA

Fes-te usuari o usuària

2021 |  Associació Avancem Junts | Tots els drets reservats | Disseny: Olga Sànchez Centeno 
Creado con Webnode
¡Crea tu página web gratis!